Verksamhetsområde: Elevhälsa


CarePlus Skola är ett webbaserat enkätverktyg för elevhälsa och hälsostatistik i skolan. CarePlus Skola underlättar ditt arbete genom enkel och effektiv insamling och sammanställning av såväl enskilda elevers som hela gruppers hälsa.

Gå till Careplus på webben

Vi berättar gärna mer!

Ange din e-post så hör vi av oss.[honeypot jolivpot-213]