Verksamhetsområde: Primärvård


Alla patienter har olika behov och vården ska anpassas till individen. Mobil KLINIK hjälper er att ha komplett och uppdaterad information om varje patients vårdplan och unika behov. Det skapar trygghet och kvalitet i era besök.

CarePlus Vaccin stödjer hela processen vid vaccinering. Patienten fyller i vaccinations-enkäten via dator, i väntrummet eller hemifrån. Enkäten utgör sedan underlag för vaccinationsplanering av sköterska.

Färdiga vaccinationsplaner visas som ärenden för läkaren som, på distans, kan granska, ändra, kommentera och signera vaccinationsplanen.

Vaccinationsplanen utgör underlag för påminnelser, som skickas ut till patienten via SMS när det är dags för en ny dos.

Vi berättar gärna mer!

Ange din e-post så hör vi av oss.[honeypot jolivpot-213]