Verksamhetsområde: Hemtjänst


Mobil OMSORG är ett IT-baserat planeringssystem som täcker alla delar i er verksamhet inom hemtjänsten. Från vårdplanering och schemaläggning till genomförande och uppföljning.

Mobil OMSORG medför en möjlighet att anpassa omsorgen efter individen och därmed skapa trygghet och kvalitet i era besök.

Gå till mobilOMSORG på webben

Vi berättar gärna mer!

Ange din e-post så hör vi av oss.[honeypot jolivpot-213]