Verksamhetsområde: Kvalitetsuppföljning


Quest är en produkt som ligger under Jolivs systerbolag Qurelia. Quest är ett mobilt uppföljningsverktyg för er som arbetar med kvalitetssäkring av till exempel omsorg, miljö inom kommuner och länsstyrelser eller privata verksamheter.

Med modern teknik säkerställs och effektiviseras hela arbetsflödet från granskning av verksamheter till sammanställning och återrapportering.

Gå till Qurelia på webben

Vi berättar gärna mer!

Ange din e-post så hör vi av oss.[honeypot jolivpot-213]